NO478夏小秋秋秋性感私房写真49P夏小秋秋秋秀人网

NO478夏小秋秋秋性感私房写真49P夏小秋秋秋秀人网

发明续随子下气最速,然有毒损人,与大戟、泽漆、甘遂茎叶相似,主疗亦相似,其功长于利水解毒,故玉枢丹用之,服后泻多,以醋同粥食即止。其阴虚羸瘦,喘咳上气,失音失血及风热暴嗽,咸非所宜;恐寒郁热邪,牢不可破,多成虚损之疾。

林北海先生《本草纲目必读》,但收紫而不及白,世鲜真者可知。此药升降诸气,能入肺使诸气下降,俗泥为上升而不能下行,失其用矣。

《本经》主五劳七伤,补中,除茎中寒热痛,养五脏,强阴益精气,多子,妇人症瘕。其治痘疮肌肉结硬,用绵胭脂同紫草煎汤,乘热频将胭脂擦之,渐软即能发出;又痘疮护眼,黄膏用油胭脂调涂,则痘无入眼之患。

其治中风寒热如在车船上,以其能镇摄虚阳也。体圆首尾相似,通身横纹,发苗处无小孔,折开气烈触鼻者,染色姜黄中之小者也。

治狂痴,胜金丹用之。青肿者即消。

 但市人罕识其真,详痢下肺痛皆胸中气结之故,每以紫菀代之,虽气味之寒温不同,疏利之性则一。《别录》治妇人崩中血不止,及产后血上薄心,胎动下血,鼻衄吐血,皆捣汁饮之,以其能散血消瘀解烦也。

Leave a Reply